English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Relaţiile statutare dintre militari în atenţia societăţii civile

Relaţiile statutare dintre militari în atenţia societăţii civileChişinău, 4 februarie 2013 — Cazurile de aplicare a violenței ca urmare a relațiilor nestatutare nu sunt frecvente în Armata Naţională. Se înregistrează incidente izolate, care sunt raportate procuraturii militare în mod transparent, analizate şi cercetate în detalii, iar cei vinovaţi sunt pedepsiţi conform legii. Aceste concluzii au fost făcute publice astăzi, la o conferință de presă, de către Comisia pentru studierea fenomenului de încălcare a regulilor statutare dintre militari, constituită prin ordinul Ministrului Apărării.

Potrivit ministrului Vitalie Marinuţa, comisia a avut scopul de a analiza starea disciplinei militare în toate garnizoanele şi modul în care sunt raportate şi investigate cazurile respective. „Pentru o mai mare transparenţă, am decis ca din această comisie să facă parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi ai mediului academic. Astfel, ei au avut rolul principal în cadrul comisiei și au avut acces la tot ce se numeşte armată”, a specificat Vitalie Marinuţa în cadrul conferinţei de presă.

Şeful direcţiei Inspecţie Generală a Ministerului Apărării, preşedintele comisiei, colonelul Iurii Briceag, a declarat că cei 16 reprezentanţi ai comisiei şi-au desfăşurat activitatea în 16 unităţi militare. Ei au discutat individual şi în grup cu militarii în termen şi cu cei angajaţi prin contract şi au verificat modul în care sunt onorate obligaţiile de serviciu. Au fost examinate condiţiile de trai, hrana ostaşilor, nivelul de asigurare medicală și cu echipament, dar şi gradul de implicare a persoanelor numite în funcții-cheie în profilaxia relațiilor neregulamentare și menținerea disciplinei militare. De asemenea, militarii au primit anchete anonime, elaborate de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, pe care le-au completat, iar în baza lor Comisia a formulat concluzii.

Svetlana Rusnac, decanul al Facultăţii de psihologie şi asistenţă socială din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova a informat că 85 % dintre militarii intervievaţi, adică 1161 din numărul total de 1643, au o atitudine pozitivă faţă de serviciul militar, iar 80% dintre aceştia încurajează şi alţi tineri să îndeplinească serviciul militar.

De asemenea, comisa a constatat că pentru toţi tinerii, dar în special pentru cei care provin din familii social-vulnerabile, armata reprezintă o oportunitate de a se dezvolta, de a învăţa şi a căpăta experienţă de viaţă. Acest lucru demonstrează că Armata Naţională este instituţia în care cetăţenii din Republica Moldova îşi pot găsi un viitor.

Referindu-se la neregulile depistate, sursa citată a declarat că acestea se referă la starea precară a sănătăţii unor militari încorporaţi, ceea ce vorbeşte despre o selectare necalitativă de către comisiile medico-militare din teritoriu. Astfel, potrivit datelor statistice, în 2012 au fost eliberaţi înainte de termen pe motiv de boală 102 militari, în 2013 — 5 militari.

Totodată în unele cazarme, băi şi cantine lipsesc condiţiile adecvate şi echipamentul necesar. Pentru soluţionarea acestei situaţii este nevoie de fonduri suplimentare, astfel ca să fie făcută o reparaţie capitală a încăperilor. Reparaţiile cosmetice care se fac anual nu schimba situaţia semnificativ.

Cât priveşte relaţiile neregulamentare, comisia a stabilit că 2.4% dintre militari au declarat că au fost maltrataţi fizic pe parcursul serviciului, ceea ce constituie 20 persoane din numărul total 845 de respondenţi. Chiar dacă psihologii susţin că este un procent nesemnificativ, acest lucru urmează a fi analizat minuţios de către conducerea Armatei Naţionale.

Astfel, s-a stabilit ca relaţiile neregulamentare înregistrate nu depind de mediul in care se află militarii, ci de personalitatea lor, de modul în care se manifestă fiecare în situaţii mai dificile, specifice mediului cazon, care este unul mai riguros. Anume din acest considerent a fost creat Serviciul psihologic in Armata Naţională, care va permite psihologilor să lucreze cu fiecare militar individual, in special în situaţiile în care persoana prezintă stări stresante, are reacții spontane sau neprevăzute în colectiv.

Concluziile comisiei urmează a fi analizate de factorii de decizie din Armata Naţională, iar ulterior va fi elaborat un plan de acţiuni pentru redresarea situaţiei la acest capitol.

Ministrul Apărării şi-a exprimat opinia că odată cu publicarea informaţiilor despre starea de lucruri în armată la capitolul relaţiilor nestatutare, vor dispărea suspiciunile de muşamalizare a unor asemenea cazuri, iar mamele care îşi trimit copiii la armată vor fi încredinţate că ei sunt pe mâini bune, si că dacă le vine greu, este doar pentru că abilitățile unui bun militar se dobândesc după o muncă grea şi asiduă.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare