English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Forţe speciale transnistrene atacă poliţia

Forţe speciale transnistrene atacă poliţia


Chişinău, 22 martie 2013 — Inacţiunile pacificatorilor faţă de acţiunile agresive şi destabilizatoare ale forţelor paramilitare transnistrene în Zona de Securitate au constituit mărul discordiei în cadrul şedinţei Comisiei Unificate de Control (CUC) din 28 martie.

Despre anarhismul structurilor de forţă transnistrene s-a vorbit în repetate rînduri la diferite niveluri, iar incidentul ce a avut loc la 23 martie curent a trecut orice limite. Nu se ştie care a fost intenţia reală a structurilor de forţă transnistrene, atunci cînd pentru a pătrunde pe teritoriul satului Varniţa au adus mai mult de zece lucrători ai aşa-numitului OMON transnistrean pentru a se răfui cu cei doi poliţişti ce se aflau legal la postul de la intrare în sat. Folosind superioritatea numerică, cît şi pregătirea fizică a lucrătorilor unei unităţi cu destinaţie specială ei i-au imobilizat pe poliţiştii noştri, iar unul din aceştia în urma intervenţiei abuzive a fost internat în spital şi primeşte îngrijiri medicale. Mai mult decît atît, şeful militar superior din partea administraţiei de la Tiraspol a blocat ieşirea observatorilor militari şi al comendantului militar al sectorului cu regim sporit de securitate, oraşul Bender. Ţinem că să amintim că ieşirea observatorilor se face numai în baza consensului celor patru reprezentanţi, printre care şefii militari superiori, desemnaţi din partea Republicii Moldova, Federaţiei Ruse, administraţiei de la Tiraspol şi superiorul grupei de observatori din parte Ucrainei. Conform membrilor delegaţiei noastre, în cazul unui incident ieşirea observatorilor militari de cele mai dese ori este blocată de reprezentatul Tiraspolului. Observatorii militari ies cu întîrziere (cum a fost şi în cazul incidentului menţionat mai sus), iar cînd vin el deja este epuizat şi nu pot documenta cazul, iar situaţia nu este reflectată în raportul Comandamentului Militar Unificat. În context, membrii delegaţiei noastre au ţinut să menţioneze că după astfel de incidente nedocumentate de observatorii militari, unii membri CUC argumentează că „nu este cazul să se facă nişte aberaţii pe marginea unui caz nedocumentat”. Şi acest cerc vicios continuă de la începutul operaţiunii de pacificare, iar pacificatorii nu intervin pentru a zădărnici acţiunile unor forţe distructive. Este un caz ieşit din comun care se bate cap în cap cu normele de pacificare internaţionale, unde observatorii militari ies indiferent de dorinţa uneia dintre părţi.

Membrii CUC din partea organelor constituţionale ale Republicii Moldova au bătut alarma şi au menţionat că aşa ceva nu mai poate continua la infinit. Ei au cerut actorilor implicaţi în mecanismul de pacificare în Zona de Securitate să facă operaţiunea de pacificare utilă, căci ceea ce se face la moment nu este altceva decît o imitare a eficienţei acesteia.

Reieşind din situaţia creată membrii delegaţiei noastre au înmînat celorlalţi membri CUC o adresare, în speranţa că se vor lua măsurile de rigoare şi se va contribui ca mecanismul de pacificare să funcţioneze în conformitate cu normele stabilite în cadrul procesului de pacificare. Textul integral al acesteia îl reproducem în rîndurile de mai jos:

Declaraţia delegaţiei Republicii Moldova în CUC în legătură cu riscul pierderii controlului de către CUC asupra situaţiei în regiunea cu regim sporit de securitate, or.Bender

Delegaţia Republicii Moldova este nevoită să atragă atenţia în mod repetat colegiilor antrenaţi în operaţiunea de pacificare în legătură cu tensionarea situaţiei în regiunea cu regim sporit de securitate datorită metodelor agresive de activitate a organelor de forţă a regiunii, ce ignorează regulile de interacţiune în cadrul Grupului comun operativ de anchetă, precum şi normele de colaborare între componentele acestei grupe, stabilite prin deciziile CUC. În acest sens, pct. 6.2 a Procesului-verbal nr.574 din 15 februarie 2007 propune părţilor „în caz de necesitate, de a institui în Zona de securitate posturi temporare (mobile) numai din rândurile poliţiei rutiere sau inspecţiei auto, cu informarea obligatorie a Comandamentului Militar Unificat”. Astfel, pe data de 21 martie a.c., după finisarea şedinţei CUC, în apropiere de localitatea Varniţa a fost instituit un nou post de control de către structurile de forţă a Transnistriei fără informarea Comandamentului Militar Unificat. Reprezentantul părţii transnistrene a respins multiplele adresări ale Comandantului militar superior a contingentului de pacificatori a Republicii Moldova colonelul V.Bîrcă în Comandamentul Militar Unificat pentru deplasarea observatorilor militari la locul incidentului. Situaţia de conflict a fost soluţionată doar după implicarea Co-preşedinţilor CUC din partea Republicii Moldova şi Transnistriei.

Evenimentele s-au repetat pe data de 22 martie, un nou post de miliţie fiind depistat în regiunea magazinului „KVINT”. Comandantul militar superior a contingentului de pacificatori din partea regiunii transnistrene a fost nevoit să informeze Comandamentul Militar Unificat. Acest fapt, însă, nu exclude faptul că a fost încălcată decizia CUC deoarece informaţia a fost confirmată post-factum, şi fără a comunica Comandamentului Militar Unificat sarcinile, efectivul şi dotarea cu armament a postului respectiv.

Mizând pe inerţia Comandamentului Militar Unificat structurile de forţă transnistrene au organizat pe data de 23 martie o provocare extrem de periculoasă. Astfel, la postul de poliţie Nr.717 (drumul Bender-Varniţa) în cadrul verificării echipajului automobilului de serviciu a miliţiei de apartenenţă la Grupul comun operativ de anchetă, mai bine de 10 colaboratori militari a structurilor de forţă de la Tiraspol au aplicat forţa fizică şi au imobilizat reprezentanţii poliţiei, lipsindu-i, astfel, de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu. În coraportul de forţă neproporţional, colaboratorii poliţiei au suferit vătămări corporale, unul fiind spitalizat.

Astfel, în condiţiile în care o parte încalcă grav decizia CUC pct.3.3 Procesul-verbal Nr.547 din 8 iunie 2006, este evidentă întrebarea — cine asigură respectarea acestei decizii ce prevede „de a se adresa către organele de menţinere a ordinii publice a Republicii Moldova şi Transnistriei de a nu aplica în relaţiile de interacţiune metode de forţă în soluţionarea subiectelor divergente de orice natură în Bender, regiune cu regim sporit de securitate”? Este dificil de a presupune o interacţiune în condiţiile în care mai mult de zece militari a forţelor transnistrene cu destinaţie specială au fost antrenaţi în acţiunea planificată de intimidare a doi colaboratori neînarmaţi a poliţiei. Este necesar de remarcat faptul că, la provocările menţionate au participat personal Conducătorul Grupului operativ de anchetă din partea Tiraspolului S.Hankevici (oficial acesta este în concediu) şi adjunctul său P.Isaev.

Cu regret, Comandamentul Militar Unificat nu a fost capabil să reacţioneze şi la acest incident, ignorând decizia CUC din 2 iulie 2002 Procesul-verbal Nr.452, pct. 3.3, ce obligă „în situaţiile de reţinere a reprezentanţilor organelor de menţinere a ordinii publice a părţilor la locul incidentului se deplasează în mod obligatoriu Comendantul militar a or.Bender şi observatorii militari pentru documentarea faptelor şi transmiterea materialelor părţilor pentru efectuarea anchetei şi informarea ulterioară a Comandamentului Militar Unificat şi Comisiei Unificate de Control despre rezultatele acesteia”.

Stimaţi colegi,

Delegaţia Republicii Moldova în CUC atrage atenţia asupra faptului că utilizarea unităţilor militare în regiunea cu regim sporit de securitate a devenit o normalitate pentru partea transnistreană, care intenţionat şi sistematic ignorează şi subminează mecanismele operaţiunii de pacificare. Partea moldovenească a încercat să abordeze subiecte de acest gen în cadrul Comandamentului Militar Unificat şi Comisiei Unificate de Control, inclusiv incidentul din 1 martie a.c. soldat cu intrarea colaboratorilor înarmaţi transnistreni pe teritoriul „uzinei de producere a berii” în or.Bender. Rezultatele iniţiativei sunt cunoscute. În oraş nimic nu s-a schimbat, cu excepţia faptului că situaţiile cu încălcarea drepturilor omului au devenit mai grave, inclusiv continuă acţiunile de sustragere de către miliţie a plăcilor de înmatriculare auto a Republicii Moldova.

În contextul celor expuse, este rezonabilă întrebarea — ce trebuie să se întâmple suplimentar pentru a asigura faptul că mecanismul de pacificare va începe să îşi îndeplinească pe deplin obligaţiile sale? Menţionăm că nu sunt respectate cerinţele elementare de informare a Comandamentului Militar Unificat şi Comisiei Unificate de Control privind evoluţiile şi incidentele, precum şi documentarea acestora.

Delegaţia Republicii Moldova în CUC invită şi solicită colegilor săi să manifeste o atitudine serioasă faţă de această Declaraţie, de a examina şi implementa în termen cât mai restrâns măsuri ce ar asigura reacţia imediată a Comandamentului Militar Unificat la incidentele între reprezentanţii organelor de menţinere a ordinii publice a părţilor în Zona de competenţă a forţelor mixte de pacificare în scopul excluderii încălcări de acest gen a documentelor normative a operaţiuni de pacificare în perspectivă, inclusiv blocarea deplasării observatorilor militari. Propunem, ca Comandamentul Militar Unificat în comun cu reprezentanţii organelor de menţinere a ordinii publice în Comisia Unificată de Control să efectueze o investigaţie cu privire la acţiunile structurilor de forţă a regiunii transnistrene în regiunea cu regim sporit de securitate or.Bender şi pe marginea incidentului din 23 martie 2013. Propunem de a examina peste două săptămâni la şedinţa CUC rezultatele investigaţiei şi propunerile Comandamentului Militar Unificat privind asigurarea controlului adecvat privind evoluţiile în regiunea cu regim sporit de securitate or.Bender".

Sursa: Delegaţia organelor constituţionale ale Republicii Moldova în CUC


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare