English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Implementarea Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea, în atenţia reprezentanţilor structurilor de forţă

Implementarea Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea, în atenţia reprezentanţilor structurilor de forţăCHIŞINĂU, 27 decembrie 2019 — Ministerul Apărării, în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) , UN Women şi Ministerul Afacerilor Interne, organizează în perioada 24-27 decembrie curent, la Bălţi şi Cahul, activităţi de sensibilizare a reprezentanţilor instituţiilor din sectorul de securitate şi apărare privind efectele negative ale fenomenului violenţei în bază de gen, importanţa prevenirii şi combaterii acestuia.

Participanţii din subdiviziunile Ministerului Apărării şi Ministerului Afacerilor Interne studiază aspecte ale Agendei Femeile, Pacea și Securitatea, rolul poliției în prevenirea și combaterea violenței în familie — remedii legislative, violența sexuală și violența în bază de gen în cadrul conflictelor armate, precum şi prevenirea și investigarea cazurilor de hărțuire sexuală.

Instruirea, realizată în cadrul proiectului „Suport pentru reforma sectorului de securitate în Republica Moldova”, implementat de PNUD, se încadrează în măsurile desfăşurate pentru realizarea obiectivele incluse în Strategia pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pentru anii 2017-2021, Programul Naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru anii 2018-2021 şi în Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a Violenţei faţă de femei şi Violenţei în Familie pentru anii 2018-2023.

Tot în luna decembrie, reprezentanţii Armatei Naţionale au participat, la Chişinău, la atelierul de lucru cu genericul „Realizarea Programului Naţional de Implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea: provocări, dificultăţi, tendinţe, perspective”.

În cadrul activităţii, cei 25 de participanţi au trecut în revistă rezultatele obţinute de instituţiile sectorului de securitate şi apărare în realizarea Programului Naţional de Implementare a Rezoluţiei 1325 şi au realizat un schimb de practici pozitive şi lecţii însuşite. Totodată, aceştia au identificat priorităţile în domeniu pentru anul 2020 şi au înaintat propuneri pentru îmbunătăţirea Programului naţional sub aspect conceptual şi juridic.

Atelierul a fost organizat de Ministerul Apărării, în parteneriat cu A.O. „Gender-Centru”, cu suportul entităţii Naţiunilor Unite pentru egalitatea de gen şi abilitare a femeilor (UN Women) şi Guvernului Suediei.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare