English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Ministerul Apărării  Structuri  Direcţia politică de apărare şi planificare a apărării

Direcţia politică de apărare şi planificare a apărării

Misiunea

Direcţia are misiunea de a elabora, promova, asigura, coordona şi gestiona politica de apărare şi procesul de planificare a apărării naţionale la nivel naţional şi internaţional.

Direcţia realizează funcţiile în următoarele domenii:

1) politicii de apărare;

2) politicii de interoperabilitate;

3) planificării apărării.

Telefon de contact: 022 252 050

Organizarea activităţii

Funcţiile de bază ale Direcţiei sunt:

1) stabilirea şi monitorizarea implementării obiectivelor strategice şi direcţiilor prioritare în domeniul apărării;

2) elaborarea, coordonarea şi monitorizarea implementării politicii de apărare, în conformitate cu documentele care fundamentează planificare apărării la nivel naţional;

3) asigurarea coeziunii proceselor şi strategiilor de apărare şi securitate ca bază pentru reforma militară;

4) stabilirea prioritarilor politico-militare în vederea alocării resurselor necesare;

5) promovarea la nivel naţional şi internaţional a obiectivelor de apărare în contextul politicii externe a ţării şi intereselor naţionale;

6) elaborarea (ajustarea) şi monitorizarea implementării politicilor de interoperabilitate a sectorului de apărare;

7) elaborarea propunerilor, analizelor, la procesul de planificare, şi de monitorizare a implementării planurilor de acţiune şi a programelor de cooperare cu organisme internaţionale îndreptate spre sporirea interoperabilităţii şi atingerea standardelor internaţionale prin participarea Republicii Moldova la operaţiunile şi misiunile internaţionale;

8) examinarea proiectelor documentelor de politici în domeniul de interoperabilitate, ale altor acte legislative elaborate de către subdiviziunile şi instituţiile Ministerului Apărării;

9) negocierea cu partenerii/donatorii externi posibilitatea creării unor noi proiecte/programe de asistenţă externă pentru creşterea gradului de interoperabilitate, precum şi asigură procesul de iniţiere şi monitorizare a implementării acestora;

10) gestionarea, coordonarea şi monitorizarea procesul de planificare integrată a apărării;

11) realizarea planificării apărării pe baza opţiunilor şi deciziilor politice şi strategice ale Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului, precum şi ale celorlalte instituţii publice cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale;

12) organizarea, asigurarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare a forţelor, activităţilor şi resurselor pentru apărare destinate Ministerului Apărării;

13) elaborarea propunerilor privind acte legislative, precum şi acte normative privind planificarea apărării.

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare