English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Ministerul Apărării  Structuri  Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Misiunea

Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor este o subdiviziune autonomă internă din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, având misiunea de a consolida capacităţile de planificare strategică, analiză, monitorizare, evaluare şi raportare privind implementarea de către Ministerul Apărării a politicilor publice naţionale, sectoriale şi intersectoriale.

Telefon de contact: +373-22-252-077

Organizarea activităţii

Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile interne din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, subdiviziunile structurale ale Armatei Naţionale şi instituţiile din subordinea ministerului, precum şi are scopul de a contribui la eficientizarea activităţii Ministerului Apărării prin:

— coordonarea activităţii de elaborare a documentelor de politici publice (concepţii, strategii, programe şi planuri) naţionale, la nivel de minister şi, după caz, la nivel intersectorial şi sectorial;

— examinarea rezultatelor evaluării impactului politicilor publice elaborate de alte subdiviziuni interioare ale aparatului central al Ministerului Apărării;

— asigurarea interacţiunii procesului de elaborare a politicilor publice cu procesul bugetar;

— coordonarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici publice la nivel de minister.

Funcţiile de bază ale Secţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor sunt:

1) analiza documentelor de politici publice, a proiectelor de acte legislative şi normative, a documentelor care conţin rezultatele evaluării impactului, monitorizării şi evaluării politicilor publice, elaborate de subdiviziunile Ministerului Apărării, sub aspectul respectării instrucţiunilor metodologice elaborate de Cancelaria de Stat şi emiterea avizelor în acest sens;

2) consultarea subdiviziunilor interioare din cadrul Ministerului Apărării cu privire la procesul şi cerinţele faţă de elaborarea, evaluarea impactului, monitorizarea şi raportarea privind implementarea politicilor publice;

3) facilitarea comunicării între Cancelaria de Stat şi alte subdiviziuni din cadrul Ministerului Apărării;

4) întocmirea, în baza instrucţiunilor metodologice elaborate de Cancelaria de Stat şi a informaţiei prezentate de alte subdiviziuni ale Ministerului Apărării, a rapoartelor de monitorizare şi evaluare privind implementarea documentelor de politici publice naţionale, la nivel de minister şi, după caz, la nivel intersectorial şi sectorial.

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare