English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Ministerul Apărării  Structuri  Direcția transformare și coordonare asistență externă

Direcția transformare și coordonare asistență externă

Direcția transformare și coordonare asistență externă

Misiunea subdiviziunii: de a organiza, coordona, conduce și monitoriza procesul de realizare a planificării și coordonării transformării capabilităților militare ale armatei, precum și de a asigura elaborarea, promovarea și perfecționarea politicii Ministerului Apărării privind atragerea, implementarea și monitorizarea asistenței externe, în conformitate cu actele normative și în limita competențelor stabilite de ministrul apărării.

Domeniile de activitate ale subdiviziunii:

1) Planificarea dezvoltării armatei pe termen lung;

2) Transformarea capabilităților militare;

3) Coordonarea asistenței externe.

Funcțiile de bază ale subdiviziunii:

1) în domeniul planificării dezvoltării armatei pe termen lung:

a) coordonarea, elaborarea și promovarea politicilor (programelor și viziunilor strategice instituționale) privind dezvoltarea și transformarea durabilă a armatei, precum și coordonarea procesului de elaborare/ajustare/actualizare a documentelor de planificare ce vizează realizarea acestor politici;

b) elaborarea analizelor ex ante sau impactului, documentelor de politici, a proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la pct.6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanţi relevanţi ai societăţii civile şi comunităţii de afaceri;

c) asigurarea coerenței și concordanței planurilor de transformare sistemică a forțelor și a capabilităților militare cu Procesul de Planificare, Programare, Bugetare şi Evaluare în Ministerul Apărării;

d) întocmirea și înaintarea propunerilor privind oportunitatea și necesitatea ajustării/actualizării documentelor de planificare în domeniile transformării sistemice a forțelor și a capabilităților militare;

e) stabilirea obiectivelor, direcțiilor strategice și priorităților instituționale în vederea elaborării și realizării planurilor de transformare sistemică a forțelor și capabilităților militare și alocării resurselor necesare;

f) elaborarea și înaintarea inițiativelor/propunerilor pentru inițierea programelor de stat privind construcția și dezvoltarea capabilităților militare;

g) desfășurarea activităților de comunicare publică şi strategică pentru promovarea politicilor de transformare sistemică a forțelor și a capabilităților militare;

2) în domeniul transformării capabilităților militare:

a) acordarea asistenței conducerii Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale în domeniile transformării sistemice a forțelor și a capabilităților militare;

b) supervizarea activităților de cooperare externă prin prisma planurilor de transformare sistemică a forțelor și a capabilităților militare;

c) coordonarea şi conducerea procesului de transformare sistemică a forțelor și a capabilităților militare;

d) consolidarea și revizuirea parteneriatelor în domeniul transformării sistemice a forțelor și a capabilităților militare;

e) coordonarea procesului de monitorizare a implementării planurilor de transformare sistemică a forțelor și a capabilităților militare, întocmirea și prezentarea rapoartelor de progres periodice;

f) promovarea și conlucrarea cu instituțiile guvernamentale, societatea civilă și mediul academic în domeniile transformării sistemice a forțelor și a capabilităților militare ale armatei;

g) asigurarea comunicării și conlucrării cu instituțiile și experții internaționali privind abordarea subiectelor ce țin de transformarea sistemică a forțelor și a capabilităților militare ale armatei;

3) în domeniul coordonării asistenței externe:

a) elaborarea, promovarea și perfecționarea cadrului normativ, de politici și de planificare privind coordonarea și managementul eficient al asistenței externe în domeniul apărării naționale și securității militare;

b) coordonarea procesului de elaborare, promovare și implementare a proiectelor de asistență externă, specifice domeniului apărării naționale și securității militare;

c) participarea în cadrul dialogului/negocierilor cu organizațiile internaționale și comunitatea partenerilor/donatorilor externi în scopul diversificării cooperării consultative, tehnice şi financiare pentru obținerea unor proiecte noi de asistență externă;

d) coordonarea procesului de negociere și semnare a contractelor și acordurilor tehnice de asistență externă oferite pentru dezvoltarea și transformarea Armatei Naționale.

Structurile cu care colaborează subdiviziunea în activitatea sa:

— cu alte subdiviziuni structurale din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării;

— cu subdiviziunile structurale din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naţionale;

— cu instituțiile și autoritățile administrative din subordinea Ministerului Apărării;

— cu experţii naționali și internaţionali în sfera corespunzătoare, inclusiv din autoritățile guvernamentale, instituțiile naționale, organizațiile internaționale (ONU, UE, NATO, OSCE etc.), statele partenere pentru dezvoltare, societatea civilă și mediul academic.

Datele de contact: tel. 022-25-22-26

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare