English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Ministerul Apărării  Structuri  Direcția transformare și coordonare asistență externă

Direcția transformare și coordonare asistență externă

Misiunea subdiviziunii

Direcţia transformare este o subdiviziune autonomă internă din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, având misiunea de a coordona procesul de realizare a transformării în domeniul apărării în Armata Naţională, fiind responsabilă de sincronizarea, monitorizarea şi raportarea asupra activităţilor întreprinse pe dimensiunea transformării.

Telefon de contact: 022-252-255;

Organizarea activităţii subdiviziunii

Direcţia transformare se subordonează direct Ministrului apărării şi asigură realizarea misiunii încredinţate în următoarele domenii:

 1. planificarea, sincronizarea, monitorizarea procesului de transformare (restructurare şi modernizare) a Armatei Naţionale;
 2. evaluarea eficacității funcţionalităţii structurilor din cadrul Ministerului Apărării.
 3. coordonarea procesului de reorganizare şi restructurare a instituţiilor Ministerului Apărării.

Funcţiile de bază ale direcţiei sunt:

 1. consilierea Ministrului apărării privind determinarea şi realizarea politicilor de transformare a Armatei Naţionale;
 2. coordonarea procesului de transformare militară, în vederea implementării recomandărilor ce derivă din Strategia naţională de apărare pe segmentul transformării militare, precum şi realizării obiectivelor specifice construcţiei militare din Strategia militară şi Directiva de planificare a apărării;
 3. asigurarea interacţiunii procesului de elaborare a documentelor de politici privind transformarea militară cu procesul de planificare a resurselor de apărare;
 4. coordonarea procesului de iniţiere şi elaborare a proiectelor de acte normative privind reorganizarea şi restructurarea instituţiilor Ministerului Apărării, cu implicarea autorilor proiectelor şi experţilor abilitaţi;
 5. acordarea asistenţei autorilor proiectelor de acte normative privind reorganizare şi restructurarea instituţiilor Ministerului Apărării la promovarea acestora în procesul de avizare, consultare publică, expertiză şi definitivare;
 6. la decizia Ministrului apărării, evaluarea eficacității funcționalității structurilor din cadrul Ministerului Apărării și înaintarea recomandărilor de optimizare privind organizarea și funcționarea acestora;
 7. reprezentarea Ministerului Apărării în relaţia cu statele partenere pe problematica dezvoltării capabilităților militare;
 8. îndeplinirea sarcinilor stabilite de către Ministrul apărării în domeniile de responsabilitate.

Direcţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile interne din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, subdiviziunile structurale ale Armatei Naţionale şi instituţiile din subordinea ministerului, precum şi cu experţii internaţionali în sfera respectivă.

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare