English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Marele Stat Major  Structuri  Direcţia juridică

Direcţia juridică

Misiunea


Direcţia juridică a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale are misiunea de a asigura legalitatea actului de comandă a şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale şi respectarea uniformă a aplicării legislaţiei.

Telefon de contact : 022 25-20-74

Organizarea activităţii Direcţiei juridică


Direcţia juridică participă la elaborarea proiectelor de legi, precum şi a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, deciziilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova, altor acte normative, elaborate de subdiviziunile Armatei Naţionale. Direcţia efectuează expertiza juridică a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor şi altor acte normative ale şefului Marelui Stat Major, elaborând individual sau în comun cu alte subdiviziuni structurale propuneri de modificare sau abrogare a acestora. Totodată, Direcţia elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei cu prezentarea ulterioară spre examinare conducerii Armatei Naţionale. O altă responsabilitate a Direcţiei juridice este să reprezinte interesele Marelui Stat Major şi a unităţilor militare, în raporturile acestora cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, inclusiv reprezentarea în justiţie, în limita competenţelor stabilite. implementează normele dreptului internaţional umanitar în documentele de comandă, directivă şi de dispoziţie, la nivelul Marelui Stat Major. De asemenea, Direcţia juridică organizează şi coordonează lucrul privind studierea normelor şi dispoziţiilor dreptului conflictelor armate în organele de conducere militară şi unităţile militare ale Armatei Naţionale.

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare